Welkom bij VADOZ

VADOZ staat voor vereniging van algemeen directeurs van openbare zorgbedrijven en is een team van gedreven en deskundige algemeen directeurs die er een erezaak van maken elkaar bij te staan, als professional en als mens. Vanuit de overtuiging dat publieke zorg onmisbaar is voor een samenleving die welzijn voor iedereen ambieert, delen de leden van VADOZ hun kennis en expertise met elkaar.

Sterke en evidente publieke zorg is voor VADOZ kwaliteitsvol wanneer deze duurzaam, nabij en voor iedereen toegankelijk is. VADOZ blinkt uit in adviesverlening, standpuntenbepaling en belangenbehartiging door consequent die maatstaven voor ogen te houden. We hanteren steeds een evenwicht tussen de belangen van de zorgvrager, de zorgverlener en de zorgorganisatie. Met balans tussen de maatschappelijke en financiële waarde van zorg. Die positie maakt VADOZ tot dé vooraanstaande promotor van de welzijnsverenigingen.

Sterke en evidente publieke zorg is voor VADOZ kwaliteitsvol wanneer deze duurzaam, nabij en voor iedereen toegankelijk is.

Sponsors

scroll naar begin