Disclaimer, privacy statement en cookie policy

Disclaimer

Identiteit

Wij zijn Vereniging Algemeen Directeurs Openbare Zorgvoorzieningen vzw, afgekort VADOZ vzw.

Contactgegevens

VADOZ vzw

adres maatschappelijke zetel: Sleidinge-Dorp 43, B-9940 Evergem

tel: +32 (0)471 77 79 54

e-mail: info@vadoz.be

ondernemingsnummer: 0802.992.625

Aanvaarding van de voorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Intellectuele eigendommen

De op deze website verstrekte informatie is beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. VADOZ vzw is de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij kunnen gebruik maken van YouTube, Flickr, Instagram, Facebook, Twitter, Untappd, Last.fm, Vimeo, ... als bronnen voor inhoud. Aangezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaan wij er vanuit dat dit ook het geval is. Indien wij, door het plaatsen van links naar websites van derden, onbewust uw intellectuele eigendommen schenden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat de betrokken link zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande wij ernaar streven dat de informatie op onze website betrouwbaar is, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen met een voorstel ter correctie ervan is wel altijd mogelijk. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren. Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren. Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren. Toch blijft dit steeds op uw eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Gent.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. VADOZ vzw waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website. Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

Wijzigbaarheid

VADOZ vzw heeft het recht om deze disclaimer te wijzigen. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 4 Juli 2023.

Privacy Statement

Contactgegevens

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, bijvoorbeeld via contact- of wedstrijdformulieren, in te zien, te laten wijzigen of uit de database te laten verwijderen. Dat kan op eenvoudig verzoek via onderstaande contactgegevens:

VADOZ vzw

adres maatschappelijke zetel: Sleidinge-Dorp 43, B-9940 Evergem

tel: +32 (0)471 77 79 54

e-mail: info@vadoz.be

ondernemingsnummer: 0802.992.625

Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en kunnen door VADOZ vzw niet meegedeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de gebruiker, tenzij we er wettelijk toe verplicht zouden worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VADOZ vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VADOZ vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en/of betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VADOZ vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ingevoerde gegevens bewaart VADOZ vzw tot 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

VADOZ vzw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VADOZ vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VADOZ vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via .

Wijzigbaarheid

VADOZ vzw heeft het recht om deze privacy statement te wijzigen. Deze privacy statement werd het laatst gewijzigd op 4 Juli 2023.

Cookie Policy

Contactgegevens

VADOZ vzw

adres maatschappelijke zetel: Sleidinge-Dorp 43, B-9940 Evergem

tel: +32 (0)471 77 79 54

e-mail: info@vadoz.be

ondernemingsnummer: 0802.992.625

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VADOZ vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke cookies worden er geplaatst via onze site?

First party cookies

VADOZ vzw maakt vooral gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om je gebruikservaring op onze websites te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze website zelf verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert.

Specifiek overzicht

PHPSESSID​ (sessie cookie)

 • Type: essentiële cookie
 • Levensduur: sessie
 • Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.

lidc

 • Type: marketing cookie
 • Levensduur: sessie
 • Provider: linkedin.com
 • Doel: deze cookie wordt gebruikt door de sociale netwerk service LinkedIn voor routering. Voor meer informatie kan je terecht op https://www.linkedin.com/legal/cookie-table

NID

 • Type: marketing cookie
 • Levensduur: 6 maanden
 • Provider: google.com
 • Doel: een browser stuurt deze cookie mee bij verzoeken aan de sites van Google. De NID-cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden. Voor meer informatie kan je terecht op https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl

cookieconsent_dismissed

 • Type: functionele cookie
 • Levensduur: 1 jaar
 • Inhoud: 'yes' bij acceptatie, 'no' bij weigering
 • Doel: deze cookie vertelt de site dat je hebt geaccepteerd dat er cookies gebruikt worden en voorkomt het tonen van de cookie-informatieboodschap bij jouw volgende bezoeken.

Third party cookies

Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via de website van VADOZ vzw cookies kunnen plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.

Partijen die mogelijks cookies zetten:

overzicht

SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC (google.com)

 • Type: analytische en functionele cookies
 • Levensduur: varieert van einde sessie tot 2 jaar na de sessie
 • Provider: google.com
 • Doel: slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op wanneer deze pagina’s bezoekt waarop Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn.

NID, SID, APISID, 1P_Jar (google.com)

 • Type: marketing cookies
 • Levensduur: maximum 1 jaar
 • Provider: google.com
 • Doel: laten aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties.

Hoe kan je cookies uitschakelen?

Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden: https://www.aboutcookies.org

Wijzigbaarheid

VADOZ vzw heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 4 Juli 2023.

scroll naar begin