Visie en missie

Missie

De Vereniging van algemeen directeurs van de openbare zorgbedrijven (VADOZ) bevordert de dynamiek en deskundigheid van de algemeen directeurs van de welzijnsverenigingen voor nabije, duurzame en toegankelijke publieke zorg.

Visie

Zorg is bepalend voor het welzijn van mensen. Een groeiende, steeds complexere en meer diverse vraag kenmerkt de zorgsector.

Met de beschikbare middelen iedereen verzekeren van toegang tot kwaliteitsvolle en nabije zorg is een uitdaging voor onze samenleving.

Sterke en evidente publieke zorg is onmisbaar voor die zekerheid, naast en in samenwerking met ander zorgaanbod.

VADOZ is:

  • de vertrouwde en eerste partner van de algemeen directeurs van de welzijnsverenigingen in de zorgsector

  • een loyale bondgenoot voor de hele publieke zorgsector

  • de inspirerende en deskundige gids voor de zorgaanbieders die zich als welzijnsvereniging willen organiseren

  • een erkende raadgever en gesprekspartner voor belangengroepen zoals de VVSG, Excello.net en Zorgnet-Icuro, voor beleidsmakers en voor andere actoren in de zorgsector

  • een invloedrijke belangenbehartiger en influencer voor de welzijnsverenigingen in de publieke zorg

VADOZ is een team van gedreven en deskundige algemeen directeurs die er een erezaak van maken elkaar bij te staan, als professional en als mens.

Vanuit de overtuiging dat publieke zorg onmisbaar is voor een samenleving die welzijn voor iedereen ambieert, delen de leden van VADOZ hun kennis en expertise met elkaar.

Sterke en evidente publieke zorg is voor VADOZ kwaliteitsvol wanneer deze duurzaam, nabij en voor iedereen toegankelijk is. VADOZ blinkt uit in adviesverlening, standpuntenbepaling en belangenbehartiging door consequent die maatstaven voor ogen te houden. We hanteren steeds een evenwicht tussen de belangen van de zorgvrager, de zorgverlener en de zorgorganisatie. Met balans tussen de maatschappelijke en financiële waarde van zorg.

Die positie maakt VADOZ tot dé vooraanstaande promotor van de welzijnsverenigingen.

scroll naar begin